สถานะบุคคลนักเรียนที่มีเลขประจำตัวขึ้นต้นด้วยอักษร G

การแก้ไขปัญหาสถานะบุคคลของนักเรียนที่มีเลขประจำตัวขึ้นต้นด้วยอักษร Gในสถานศึกษา จังหวัดพังงา

#Education
  • เข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การแก้ไขปัญหาสถานะบุคคลของนักเรียนที่มีเลขประจำตัวขึ้นต้นด้วยอักษร Gในสถานศึกษา จังหวัดพังงา วันที่ 28 สิงหาคม 2563

ณ โรงแรมแสงสวรรค์ พาเลซ เขาหลัก รีสอร์ท ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา  ประธานเปิดการประชุมโดย นายสมภาพ นาคพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา วัตถุประสงค์ในการจัดประชุม เพื่อสนับสนุนการดำเนินการแก้ไขปัญหาสถานะบุคคลของนักเรียนที่มีเลขประจำตัวขึ้นต้นด้วยอักษร G ในสถานศึกษา จังหวัดพังงา 

อ่านรายละเอียดบันทึกการประชุม คลิ๊กที่นี่